over_dno_en_wz12212021_banner.jpg

Parochiale Werkgroep                 Zaffelare 1221-2021

De 'Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021' ontstaat in 2018 vanuit de socio-culturele vrijwilligersorganisatie FPZ ofte Feestcomitee Parochie Zaffelare. Deze vereniging houdt
echter op te bestaan in 2021, na de viering van de 800ste verjaardag van Parochie Zaffelare.
Als laatste wapenfeit sponsort het FPZ voor een groot deel de evenementen die door de werkgroep bedacht en verwezenlijkt worden. Het FPZ bekostigt ook grotendeels de bouw van de nieuwe Zaffelaarse reuzen Manten en Kalle.

De werkgroep bestaat uit enkele oudgedienden van het FPZ, aangevuld met enkele nieuwe krachten.
 

De kernleden van Werkgroep 1221-2021 zijn:
 

 • Luc Vincent (door het FPZ aangesteld als coördinator)

 • Sabien Van Hove (FERM - mede coördinator)

 • Achiel Van Aerde (KWB Zaffelare)

 • Mario Goetmaekere (Landelijke Gilde Zaffelare)

 • Thierry Van Hecke (Skoebidoe – Zaffelaarse Belevenissen)

 • Peter Bourguillioen (Directeur De Weg-Wijzer)

Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021 heeft als primordiaal doel een onvergetelijke 'verjaarJAAR' te organiseren voor de 800ste verjaardag van Parochie Zaffelare. Dit door verdeeld over het jaar 2021, maar ondertussen ook grotendeels over het jaar 2022*, kleine en grote evenementen voor te stellen. Elk van deze evenementen zal een historisch tintje krijgen.
De werkgroep koos er namelijk voor de wereldgeschiedenis als thema voor het feestjaar. 
Dit in samenspraak met De Nieuwe Ontginning, hieronder voorgesteld, die de plaatselijke geschiedenis van Zaffelare als inspiratiebron te kiezen. Als de twee zijden van eenzelfde muntstuk.

 

Een tweede doel werd het terug tot leven wekken van onze Zaffelaarse reuzen Manten en Kalle.
Beide reuzen zijn ontstaan tussen de twee wereldoorlogen in maar in de loop der tijden verdwenen. Ze hebben slechts enkele foto's, vermeldingen en reuzenliedjes achter gelaten. Maar door toedoen van sponsor FPZ, tekenaar Luc Vincent, beeldhouwer Patrick Van Ryckegem en 'naaister-uit-liefhebberij' Marleen Vernaeve uit Lochristi, werden de twee terug vanuit het niets heropgebouwd.

Nu wachten zij slechts nog op hun plechtige intrede en eerste wandeling. Hopelijk gauw!
Meer over de oude reuzen én de nieuwe kan u hier ontdekken!

 

De werkgroep is steeds op zoek naar enthousiaste helpers om alle evenementen in een goede baan te helpen leiden. Ook is het zo dat de werkgroep eveneens op zoek is naar een achttal dragers voor de reuzen. Kennismakingsdagen en 'probeermomenten' zullen, indien toegelaten, in de loop van de komende maanden georganiseerd worden. Heeft u interesse om het eens te proberen?
Neem dan zeker contact op met de Werkgroep

 

En nu, hieronder, een voorstelling van onze zuster-werkgroep...
 

De Nieuwe Ontginning

De groep werd specifiek opgericht om de feestelijkheden van Zaffelare 2021 historisch te duiden, maar we hopen door onze activiteiten in 2021 een basis te leggen voor een heemkundige werking daarna. Er was vroeger een heemkundige kring in Zaffelare (Silva Meentocht),  maar met het overlijden van de toenmalige initiatiefnemers (George Puimège, Henry Uyttendaele) is deze kring ter ziele gegaan.

 

Het is ook natuurlijk de bedoeling van deze historische activiteiten ook ludiek, cultureel en toegankelijk voor een breed publiek te houden. Er werd aan alle Zaffelaarse verenigingen medewerking gevraagd, in eerste instantie om de tentoonstelling mee te helpen opbouwen en van materiaal te voorzien, verder worden oud-leden van de verenigingen uitgenodigd op de historische avonden om te getuigen van hoe het vroeger was.

Samenstelling kerngroep De Nieuwe Ontginning:

 

In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van verschillende culturele organisaties, kunstenaars en verzamelaars.

 

 • Luc Baert (verzamelaar)

 • Patrick Bonne (muzikant)

 • Luc De Geest (muzikant, CUZA)

 • Franky Nimmegeers (acteur, onafhankelijke)

 • Ilse Nimmegeers (actrice,Femma)

 • Roger Praet (dichter, Lo-ART)

 • Kurt Serraes (CUZA)

 • Luc Van Autreve (theaterman, coördinator)

 • Bruno Vandekerckhove (Landelijke Gilde)

 • Patrick Van Rijckegem (beeldhouwer, schilder Lo-ART)

 • Kristien Van Waes (Gemengd Koor Sint-Cecilia)

 

CONTACT

 

Luc Van Autreve

Kerkstraat 86

9080 Zaffelare

luc@vanautreve.be

 

Ilse Nimmegeers

Kerkstraat 87

9080 Zaffelare

ilse.nimmegeers1@telenet.be

 

Wat staat er op de almanak?

- maandelijks een gratis retrokrant Zaffelaarse Feiten met historische artikels.

- elke derde donderdag van de maand Zaffelaarse Nachten, historische avonden.

- tentoonstelling in mei 2021

- fietsroute tijdens de zomer

Omschrijving en opzet van het project

Er bestaat een document uit 1221 waarin van hogerhand de toelating gegeven wordt om in een dorp zonder naam ( in het bos Meentocht, langs de Odeveltstraat) een parochie te stichten.
Zaffelare viert in 2021 zijn 800-jarig bestaan.

 

Het is de bedoeling van de vereniging DE NIEUWE ONTGINNING om naast de activiteiten die door de Parochiale Werkgroep 2021 georganiseerd worden met een aantal initiatieven de geschiedenis van Zaffelare te duiden voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

 

In 2021 komt maandelijks “ Zaffelaarse Feiten “ uit, een krant met artikels uit oude kranten over historische en minder historische gebeurtenissen. De krant zal gratis te verkrijgen zijn in de krantenwinkel.

 

Elke maand (vanaf mei 2021) wordt een historische avond georganiseerd ( de Nachten van de Geschiedenis) in de vorm van een talkshow. Een avond met een gastspreker over een historisch onderwerp (archeologisch onderzoek, het ontstaan van parochies, de geologie, de plaatsnamen, de geschiedenis van de boeren en de bloemisten, de weefindustrie, de opkomst van de Gentse Kanaalzone, het ontstaan van het Provinciaal Domein Puyenbroek, het culturele leven, …). Op deze avonden wordt ook telkens ex-leden van de lokale jeugd- , cultuur- en beroepsverenigingen gevraagd te getuigen over de verenigingen 50 jaar geleden. Er is ook een streep muziek van plaatselijke muzikanten en projecties van oud foto- en filmmateriaal.

 

In mei wordt er een tentoonstelling gepresenteerd over de geschiedenis van Zaffelare ,
de EXPO 1221. Aan de hand van dagelijkse voorwerpen, affiches, prenten en foto’s worden u stukjes verleden van Zaffelare getoond. Hiervoor wordt een beroep gedaan op allerlei verzamelaars die ons curiositeiten kunnen verschaffen.

 

Een fietszoektocht zal de geïnteresseerden langs vele plekjes in Zaffelare met historisch belang voeren. De fietstocht kan doorlopend tijdens de zomer gefietst worden.

logo_zaf2021_2.png