top of page
logo_zaf2021_2.png

PAROCHIALE WERKGROEP ZAFFELARE 1221-2021

WIE?

Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021 ontstaat in 2018 vanuit de socio-culturele vrijwilligersorganisatie FPZ ofte Feestcomitee Parochie Zaffelare. Het FPZ houdt echter op te bestaan in 2021, na de viering van de 800ste verjaardag van Parochie Zaffelare. Als laatste wapenfeit sponsort het FPZ voor een groot deel de evenementen die door de werkgroep bedacht en verwezenlijkt worden. Het FPZ bekostigt ook grotendeels de bouw van de nieuwe
Zaffelaarse reuzen Manten en Kalle. Door corona werden echter bijna alle events verplaatst naar 2022 waardoor de werkgroep nog een jaar langer actief blijft.


 

KERNLEDEN VAN PAROCHIALE WERKGROEP ZAFFELARE 1221-2021 
 

Luc Vincent (door het FPZ aangesteld als coördinator)

Sabien Van Hove (FERM, mede-coördinator)

Achiel Van Aerde (KWB Zaffelare)

Mario Goetmaekere (Landelijke Gilde Zaffelare)
Bruno Vandekerckhove (Landelijke Gilde Zaffelare) 

Thierry Van Hecke (Skoebidoe – Zaffelaarse Belevenissen)

Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021 heeft als eerste doel een onvergetelijk 'feestJAAR' te organiseren voor de 800ste verjaardag van Parochie Zaffelare. Dit door verdeeld over het jaar 2021, maar ondertussen ook grotendeels door corona,  over het jaar 2022, kleine en grotere evenementen aan het publiek voor te stellen. De meeste van deze events zullen een historisch tintje krijgen. De werkgroep koos er namelijk voor het thema wereldgeschiedenis als leidraad voor de feestelijkheden te nemen. Dit in samenspraak met De Nieuwe Ontginning, onze zusterwerkgroep, die de plaatselijke geschiedenis van Zaffelare als inspiratiebron koos. Beide werkgroepen zijn als de twee zijden van eenzelfde muntstuk.

 

 

 

 

 

Een tweede doel was het terug tot leven wekken van onze Zaffelaarse reuzen Manten en Kalle.
Beide reuzen ontstonden tijdens het Interbellum, de jaren dertig van de vorige eeuw, maar zijn jammer genoeg op mysterieuze wijze verloren gegaan. Niemand weet wat ermee gebeurd is en hoe zij aan hun eind kwamen.
Er bestaan slechts enkele foto's, vermeldingen en reuzenliedjes die aan de oorspronkelijke reuzen doen herinneren.
Door toedoen van sponsor FPZ, tekenaar Luc Vincent en beeldhouwer Patrick Van Ryckegem uit Zaffelare en 'naaister-uit-liefhebberij' Marleen Vernaeve uit Lochristi, werden de twee terug vanuit het niets heropgebouwd.

Nu wachten zij slechts nog op hun plechtige intrede en eerste wandeling. Hopelijk nog in 2021, anders beslist in 2022!
Meer over de oude reuzen én de nieuwe kan u hier ontdekken!

 

De werkgroep is steeds op zoek naar enthousiaste helpers om alle evenementen in goede banen te leiden.
Ook is het zo dat de werkgroep eveneens op zoek is naar 12 kinderen voor de reuzen en een achttal dragers. Kennismakingsdagen en 'probeermomenten' zullen, indien toegelaten, in de loop van de komende maanden georganiseerd worden. Heeft u interesse om drager of als kind van de reus te worden?
Neem dan zeker contact op met de Werkgroep


 

WAT IS DE OPZET?

MANTEN EN KALLE

GOESTING OM EEN HANDJE TE HELPEN?

bottom of page