Deze rubriek is gewijd aan iedereen die een hart heeft voor dit grote project.
Die meehelpt aan het plannen en het uitvoeren van de vele geplande evenementen.
Voor zij die zowel hun tijd ter beschikking stellen als morele steun geven (wat nodig is met de pandemie en het effect op het organiseren van events).


800 jaar Zaffelare 1221-2021 is een avontuur dat een kleine 10 jaar geleden begon.
Op het einde van een vergadering van het FPZ (de Feestcommissie Parochie Zaffelare) had men het toen nog even over het toekomstig 800 jarig bestaan van Zaffelare. Ideeën werden gezocht.

Ik (Luc Vincent) opperde het idee om er een feestJAAR van te maken dat in het teken staat van de geschiedenis. De plaatselijke en wereldgeschiedenis. Al wist ik toen maar weinig van de 'plaatselijke' wegens 'niet van hier', dus een 'inwijkeling' te zijn.
Wel was ik toen al re-enactor, een uitbeelder van mensen uit een vroegere periode.
In mijn geval: de Middeleeuwen. Ik was (en ben nog steeds) fan van een van de eerste grote historische re-enactmentorganisaties, zijnde Historia Mundi. Zij mochten niet ontbreken in het feestjaar. Spektakel verzekerd. (hier leest u meer over deze organisatie).

De reactie op het idee dat er een feestJAAR kon gepland worden en dat het in het thema 'geschiedenis' zou zijn, viel toen al in goede aarde. Maar 'het is nog lang voor het 2021 is, kom misschien eens terug wanneer het bijna zover is', was de opmerking die ik kreeg.
Ik wachtte dus rustig mijn tijd af en begon verder te plannen.

In 2018 zocht ik terug contact op met Mevrouw Martine Naudts, toenmalig voorzitter van het FPZ, om haar te herinneren aan mijn voorstel, 8 jaar terug. En zo ging de bal aan het rollen.
Een vergadering werd vastgelegd met de leden van het FPZ waarop ik het project kon voorstellen.
Ik dacht, eerlijk gezegd, een koude douche als reactie te krijgen, bijvoorbeeld al omdat het project heel ambitieus is, maar niks was minder waar. Het werd positief onthaald tot zover dat er gelden vrijgemaakt werden om het project financieel te steunen. Een eerste deel van dit budget werd gebruikt voor de bouw van Onze nieuwe reuzen Manten en Kalle. Want dit project kwam er in de loop van die 8 jaren bij: de verrijzenis van de vergane reuzen van Zaffelare!

(Meer over de reuzen kan u hier lezen).

Kort na de vergadering werd Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021 opgericht evenals
De Nieuwe Ontginning met Luc Van Autreve aan het roer. Beide initiatieven nemen ahw een deel van de geschiedenisverhalen op zich...

Mijn eerste dankbetuiging gaat dus uit naar voorzitter Martine Naudts die vanaf het eerst moment geloofde in dit project. Daarnaast gaat mijn dank uit naar alle leden van het FPZ.
Zij besloten samen het project te steunen en de gelden ter beschikking te stellen.
De toenmalige leden van het FPZ waren, naast Martine Naudts, vanuit de school: Directeur Peter Bourguillioen, Els Van Laere en Lut Wytynck. Vanuit de Orgerwerkgroep: Taf Van Duffel. Vanuit de Kerkfabriek: Bert Hoogewijs. Vanuit de Dekenale werkgroep: Achiel Van Aerde. Vanuit Zaffelaarse Belevenissen: Thierry Van Hecke. Vanuit het WZC: Jan De Meester. Speciale dank ook aan Elisabeth Vermaut, Mario Goetmaeckere, Kurt Serraes, Bert Vervaet en Luc Van Autreve.

De werkgroep bestaande uit Achiel, Peter, Mario, Thierry en ikzelf werd aangevuld door een sterke en trouwe denk- en werkkracht: Sabien Van Hove. Aan haar ook heel veel dank!

Verder stapelden en stapelen zich nog steeds dankbetuigingen op aan mensen die in de loop van de voorbereidingen en de uitvoering van bepaalde projecten (de reuzen bijvoorbeeld).

Speciale dank aan:
Annie Van Waeyenberghe (+ 2019) voor een gunstige prijs voor het geraamte van Manten!
Lieve Lieckens, ambachtelijk mandenvlechtster voor oa reuzen voor de gunstige prijs voor het geraamte van Kalle (website).

Patrick Van Ryckeghem voor het kunstig en met veel geduld beeldhouwen van de hoofden van Manten en Kalle (zie artikel).

Marleen Vernaeve voor het aanvaarden van de enorme opdracht om de kleren voor Manten en Kalle te vervaardigen. Voor het geduld en het doorzetten!
Koen en Kristien Boone - Van Waes om zo vriendelijk en gastvrij te zijn de reuzen van een hoog glazen dak boven het hoofd te voorzien, hen te huisvesten tot op het moment ze misschien een definitieve thuis krijgen.

Paul Hollevoet en alle leden van CuZa (Cultuur Zaffelare) voor hun enthousiasme en positieve energie om bv. mee alternatieven te zoeken voor de evenementen die door de pandemie werden afgelast.

College van Burgemeester en Schepenen voor het vertrouwen.
Tim Coulembier voor het enthousiasme en geloof in het Vintage Modeshow project...
Sophie Mingels, Jasmien Mees en Ruben De Coninck om ons wegwijs te in alle info die te maken heeft met het organiseren van events.

Dirk Willems, Ann Helderweirt, Dany Ranschaert en Frederik Deny voor het enthousiasme en de hulp met ons grootste project Historia Mundi in het Provinciaal Domein Puyenbroeck.

Philip Haesen en team om de uitnodiging Historia Mundi op het domein te houden te hebben aanvaard. Voor hun inzet en vriendelijkheid.

Ase Van de Vijver om ons in contact te brengen met de mensen van het Domein Puyenbroeck mbt het vinden van een geschikte locatie voor Historia Mundi.

Karolien Dedeken om mijn plannen, ideeën, overdenkingen en gezaag over het project al 10 jaar te moeten aanhoren. Maar ook om orde te scheppen in de chaos.


De lijst wordt binnenkort verder aangevuld :)

DANK U WEL

logo_zaf2021_2.png