OPROEP

Goesting om drager te worden van de reuzen Manten en Kalle?

In komende maanden, wanneer de maatregelen het toelaten, organiseren wij een namiddag waar iedereen die het wenst, het dragen van een reus kan uitproberen!
Indien interesse,
klik op:

Manten en Kalle

Zaffelare had tussen de beide Wereldoorlogen twee reuzen, namelijk Manten en Kalle.

De uitdrukking verwijst naar een denkbeeldig ouder onafscheidbaar koppel, Amandus (Manten) en Kathelijne (Kalle), of naar een braaf koppel dat zijn best doet maar toch wat sukkelachtig overkomt. De uitdrukking hoorde je soms als een soort zelfspot van twee oudere mensen: ‘’t is hier Manten en Kalle”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De organisatoren en dragers van de reuzen te Zaffelare waren de leden van de plaatselijke Gezinsbond, die toen nog de naam droeg van “Bond der Kroostrijke Gezinnen” en te Zaffelare werd opgericht in 1922. Het koppel Manten en Kalle was in de stoet vergezeld door twaalf kinderen in feestkledij: zes dochters en zes zonen. De reuzen waren 3,5 m hoog en wogen ongeveer 25 kg. Ze werden ingehuldigd op 2 augustus 1931 in het kader van de Vlaamse Kermis in de hovingen van kasteel Mullié in de Nerenhoek. Zij waren aanwezig op alle feestelijkheden van de Gezinsbond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren ook twee reuzenliederen, vermoedelijk geschreven door Henri Van de Weyer, schepen van Zaffelare en actief bestuurslid van de Gezinsbond.

(Artikel ook verschenen in Heemkundig Nieuws - De Oud-Oostburg) 

Reuzenlied I

1.  En we zijn hier weer begaan

     Met ons wonder Reuzenpaar

     En de kinderen zeggen hun deuntjes op

     Met hun handjes kloppe klop.

Refrein: En draaien maar! En draaien maar!

              Het is voor onze Reuzen.

              En draaien maar! En draaien maar!

              ’t Is voor ons Reuzenpaar.

2. Met de Reus en de Reuzin

    Vormen wij een schoon gezin.

    Samen gaan wij langs de straten rond,

    Ten bate van onzen bond. Refrein.

3. Hier blijven wij nog eens staan

    Om dan weer vooruit te gaan.

    Onze Reus die houdt er wel orde in

    Met de hulp van onze Reuzin. Refrein.

 

Reuzenlied II

1. De Reus is hier, de Reus is hier.

    Altijd blij en welgezind

    Leven wij als Reuzenkind.

Refrein: Opgeruimd en vol plezier

              De Reuzen die zijn hier.

  2. Reus, Reus,

 

© Bennie Vanderpiete - Bert Vervaet - Gezinsbond Zaffelare
(Bovenstaande tekst verscheen eerder op Lochristinaar.com).

reuzen_Manten_en_Kalle
oude_foto_reuzen_lo_site
reuzen_oud
oude_foto_reuzen_lo_site2
foto2_dummy
Kasteel van de Woestijne, heden "Kasteel Mullié". Bron: Investaris Onroerend Erfgoed
Wordt vervolgd...
logo_zaf2021_2.png