logo_zaf2021_2.png

FOLKLORISTISCHE STOET 2022

MEI 2022

vraag_naar_verenigingen.jpg
Bent u een Zaffelaarse vereniging of een vereniging uit Groot-Lochristi die graag zou deelnemen aan de folkloristische stoet 2022 te Zaffelare? Klik op het beeld hierboven om ons een bericht te sturen of mail via luc.vincent@telenet.be. Dank u!

WAT VOORAF GING

Net voor de eerste lockdown organiseerden wij in de sporthal van Zaffelare een vergadering met alle verenigingen uit Zaffelare. Velen zijn toen op de uitnodiging ingegaan. We hebben toen de projecten voor 800 jaar Zaffelare uitvoerig voorgesteld. De projecten van Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021 en deze van De Nieuwe Ontginning.
De vergadering was toen heel positief verlopen. De mensen waren enthousiast om hun steentje aan de feestelijkheden bij te dragen of om zelf evenementen te creëren voor 800 jaar Zaffelare.

Covid 19 moeide zich met de zaak waardoor de lockdowns volgden en het hele feestjaar, met uitzondering van de inhuldiging van de reuzen Manten en Kalle en FESTIVO-800! (or. Landelijke Gilde Zaffelare), naar 2022 verschoof.

Nu vragen wij ons als werkgroep af of er nog steeds interesse is vanuit de verenigingen van Zaffelare om een stoet te houden door de hoofdstraat van Zaffelare. Meerbepaald een folkloristische stoet.

WAT WILLEN WE GAAN DOEN?

Tijdens EXPO 1221, de tentoonstelling over de geschiedenis van Zaffelare dat werd gehouden van
12 tot 27 juni 2021, kregen wij te horen dat een stoet met bloemenwagens niet meer betaalbaar is en als we een stoet zouden willen houden, dat het dan eerder een folkloristische stoet zou moeten worden.
Maar wat verstaan we onder een folkloristische stoet?
Zoals de naam het zelf zegt, nemen we de folklore of de al dan niet historische kenmerken die Zaffelare en zijn bewoners typeren als uitgangpunt of inspiratie voor een aantal uit te beelden taferelen.

WELKE ONDERWERPEN DAN?

Ons dorp is rijk aan geschiedenis. 'Heel Europa heeft hier gezeten!', zei Bert Vervaet ooit. En dat is waar. Fransen ten tijde van de zonnekoning en Napoleon, Nederlanders, Oostenrijkers, Spanjaarden, Duitsers en dan uiteindelijke Canadese bevrijders. Geraard van Gent, genaamd de Duivel heeft in de 13e eeuw in Zaffelare grond in zijn bezit gehad. Naar men aanneemt een domein of buitenverblijf ter hoogte van Dam 96 te Zaffelare. Dit stukje Zaffelare kreeg ook de naam 'Goed te Wildespele'.
Maar er zijn ook nog de Ratteschieting, de school voor 'welopgevoede meisjes', het politiek gekibbel tussen de tsjeven en de socialisten en tal van andere plaatselijke mythes en vertellingen. Stof genoeg!
Bloemenwagen

Bloemenwagen van de Landelijke Gilde, Zaffelare op Bloemencorso Blankenberge 2013

Bloemenwagen

MOET HET DAN ALLEMAAL ZO SERIEUS ZIJN?

Neen! De bedoeling is vooral dat het plezant en geestig wordt om naar te kijken! Geschiedenis en folklore uit Zaffelare zijn slechts inspiratiebronnen maar staan niet in de weg van 'leutige' en komische toestanden. Een afwisseling van tafereeltjes, al dan niet op de oplegger van een tractor of ander voertuig. Muziek intermezzo's en andere voorstellingen te voet, met de fiets of zelfs de kruiwagen. Om het even! Fantasie is koning. Doe maar!

In de jaren tachtig werden nog stoeten van dat genre gedaan in Zaffelare. Dus moet het nu ook terug lukken!
De bedoeling is om dit NIEUW LEVEN in te blazen en mensen SAMEN TE BRENGEN. Hopelijk lukt het.

Zoals in de tijd van de oude reuzen Manten en Kalle, vermoedelijk de jaren dertig van de vorige eeuw, zullen ook nu onze herrezen reuzen Manten en Kalle de spits afbijten, vergezeld door hun 12 kinderen. Hopelijk zullen we tegen dan onze 12 kinderen hebben. Dit zijn eigenlijk 6 volwassen vrouwen en mannen die zich kandidaat stellen uit de plaatselijke bevolking.
Momenteel hebben we slechts 1 dochter en 1 zoon. We hopen nog meer mensen aan te spreken.
Interesse? Klik dan hier voor meer info. Ofwel hier als u graag een van de reuzendragers wordt!
De oude reuzen Manten en Kalle
Foto uit het archief van Bert Vervaet
De nieuwe reuzen Manten en Kalle
Foto: Bennie Vanderpiete

WANNEER GAAT DE STOET DOOR?

Dat weten wij nog niet precies. We bekijken nog de best mogelijke datum. Het wordt waarschijnlijk mei 2022.
Een precieze datum wordt zo snel mogelijk voorgesteld en bekeken met de verenigingen indien het project doorgaat.

WAAR GAAT DE STOET DOOR?

Het is de beoeling de stoet van destijds in de omgekeerde richting te doen. Dus startend in de Nerenhoek aan Kasteel Mullié (De Maalderij) om daarna richting Zaffelare-Dorp te stappen / rijden / fietsen / ... .
In Zaffelare-Dorp wordt een eenmalig dorpsplein gemaakt door ter hoogte van de Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan en de Kerkstraat de doorgang naar Moleneinde af te sluiten (zoals tijdens de kermissen). Het doorgaand verkeer naar de Kerkstraat en de K. Triestlaan blijft open. Eens de stoet voorbij de Koedreef of Pachtgoed is, wordt de straat ook daar versperd voor het verkeer dat naar het dorp wil rijden. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Molenstraat.

MEER TE DOEN DAN ENKEL EEN STOET?

De stoet vertrekt dus vanuit de Nerenhoek en gaat via de Rechtstraat en Moleneinde naar Zaffelare-Dorp.
De stoet 'parkeert' vermoedelijk de wagens op de parking van de school De Weg-Wijzer en hopelijk ook op de parking van het nieuwe WZC te Zaffelare (beide toelatingen moeten nog aangevraagd worden).
Eens de stoet voorbij het 'dorpsplein' is, wordt deze afgesloten. De reuzen blijven bij de feestvierders op het 'dorpsplein'. Daar hopen we ook de aanwezigen te kunnen verblijden met optredens, drink- en eetgelegenheid.
Wat ook een mogelijkheid is, is om dan ook de verenigingenmarkt op het 'dorpsplein' te houden. Zo zijn dan de, aan de stoet deelnemende, verenigingen ook aanwezig om zichzelf nogmaals voor te stellen.
Dit zijn slechts ideeën en voorbeelden. Indien de verenigingen mee in dit grote project stappen, sleutelen we samen verder aan deze plannen.

WANNEER GAAT DE STOET 'NIET' DOOR?

De stoet gaat niet door als er te weinig of gewoon 'geen' verenigingen interesse hebben.
Zoals op de folder bovenaan vermeld is, vergt het organiseren en uitvoeren van een stoet enorm veel voorbereiding en hulp.
Zoiets alleen organiseren kan Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021 niet. Het wordt een samenwerking tussen alle verenigingen of het wordt niks. Maar ik ga ervan uit dat, wat in het verleden kon, nu ook kans heeft op slagen.

WELKE VERENIGINGEN WERDEN AANGESPROKEN
EN WAT IS HUN BESLUIT?

Teneinde een beeld te geven van wie werd aangesproken om over de stoet na te denken,
lijsten wij de verenigingen hieronder op. Indien een vereniging ontbreekt aan de lijst, voel u vrij ons te contacteren om deze toe te voegen en eveneens warm te maken voor het idee van het houden van de stoet.
KLJ Zaffelare
KSA Zaffelare
Chiro De Zuildekens
Gezinsbond Zaffelare
Ferm
Femma
Landelijke Gilde Zaffelare
KWB Zaffelare
Feestcomité Persijzer
De Nieuwe Ontginning
Koninklijke Wijkcomité De Molens vzw
OKRA Zaffelare
Lo-Art FV
Feestcomité De Vierweegse
Feestcomité De Ratte
JH De Beeste
Cultuur Zaffelare (CuZa)
Zaffelaarse Belevenissen
Sint Cécilia Koor Zaffelare
De Orgelwerkgroep
Vzw SC Reinaert
Bloemistengilde
Flik-Flak ZaffelareHet eindbesluit volgt hopelijk binnen enkele dagen (optimistisch bekeken) of maanden (realistisch geschat ;).
Alle verenigingen worden persoonlijk ingelicht, net zoals nu met de folder.
We hopen op een spoedig antwoord van de verenigingen en op duidelijkheid omtrent de haalbaarheid van dit project.

Vriendelijke groeten, Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021