top of page
logo_zaf2021_2.png

MANTEN EN KALLE

DE EERSTE STOET VAN MANTEN EN KALLE, ZONDAG 22 MEI 2022

Voor de Parochiale Werkgroep Zaffelare 1221-2021 was dit een langverwachte dag. Na de plechtige inhuldiging op 13 augustus 2021 en de 'acte de présence' op het Volksfeest in het Park (Park van Beervelde) op 4 september 2021 stonden de reuzen Manten en Kalle letterlijk stof te pakken in de serres van famillie Boone.
Na verschillende mislukte pogingen om de Zaffelaarse verenigingen en jeugdbewegingen te overhalen om samen een stoet te organiseren met als doel de reuzen hun intrede te geven in Zaffelare, kwam de verlossende start dan toch vanuit een onverwachte hoek: de directie van Basisschool De Weg-Wijzer.

DE EERSTE 12 REUZENKINDEREN

Omdat het schooljaar 2021-2022 al voor een groot deel in het thema reuzen stond, dacht de school eraan om de werkgroep voor 800 jaar Zaffelare te contacteren met de vraag of deze het zag zitten om een heuse reuzenstoet te koppelen aan het schoolfeest. Hetgeen de werkgroep als muziek in de oren klonk, want dat was de opportuniteit waar het naar zocht om Manten en Kalle eindelijk aan het grote publiek voor te stellen!

Er werd een aparte werkgroep opgestart met leerkrachten uit de school, terwijl de werkgroep voor 800 jaar eveneens begon te plannen. Vanuit deze laatste werd voorgesteld om de volwassen 12 'reuzenkinderen' die traditioneel voor de reuzen uit lopen, voor de gelegenheid te vervangen door 12 kinderen uit de lagere school. Zes meisjes en zes jongens. uit elk schooljaar, van het eerste tot het zesde. Er werd vanuit de school een vragenlijst gestuurd naar elke ouder met de vraag of hun zoon of dochter graag in de stoet zou meelopen. Uit de positieve antwoorden werden uiteindelijk 12 kinderen geloot: Hebe, Jelte, Victor, Alana, Bloeme, Mauro, Dite, Thibe, Seppe, Maité, Marie Lou  en Morris.

Schoolfeest affiche 22 mei 2022
Laatste oproep voor de stoet
sabine_met_kinderen.jpg

Links: Sabine Van Hove, midden: de12 reuzenkinderen. Foto: Geert Herman

IN GOEDE BANEN LEIDEN

De 12 kinderen zouden de spits afbijten. Zij liepen voor de reuzen uit, zoals het vroeger met de oude reuzen het geval was. Omdat het de eerste keer was dat de werkgroep voor 800 jaar Zaffelare een volledige stoet organiseerde (of gewoonweg een stoet in het algemeen), wist deze niet hoe snel iedereen moest gaan wandelen. Zouden de eerste kinderen, de jongste uit het eerste leerjaar, niet heel de stoet ophouden? Wel, het tegendeel was waar! Zij waren de snelsten uit de stoet en moesten constant ingetoomd worden. Het intomen en begeleiden viel ten deel aan Sabine Van Hove, lid van de werkgroep voor 800 jaar Zaffelare. Zonder haar leiding over deze kleine kudde jonge schapen, zou het niet gelukt zijn de spits van de stoet in het gareel te houden! Waarvoor dank, Sabine!

283348752_10227730870767566_2641907274375097287_n.jpg

Hebe, Jelte, Victor, Alana, Bloeme, Mauro, Dite, Thibe, Seppe, Maité, Marie Lou en Morris

Foto: Geert Herman

6 HOEDEN, 6 KAPJES

Om visueel wat te passen bij hun reuzenouders werd de kinderen een kenmerkend element opgezet:
hoge hoeden voor de 6 jongens en kapjes voor de 6 meisjes. De kapjes werden uit het overschot aan stof van Kalle's rok gemaakt door Marleen Vernaeve, de maakster van de kledij voor Manten en Kalle.

hoedje_marleen.jpg

Foto: Anna Vincent

DRAGERS- EN ASSISTENTEN GEZOCHT

De werkgroep voor 800 jaar Zaffelare zat nog wel met een serieus probleem. Al maanden werd er gezocht naar dragers en assistenten voor Manten en Kalle. Elke reus wordt afwisselend gedragen door twee dragers die geassisteerd worden door twee helpers die naast de reuzen mee wandelen. De assistenten zorgen voor een veilige wandel door de straten, houden de reus in evenwicht indien een onverwachte windvlaag komt opwaaien of een hindernis op de weg komt. Het zicht van de dragers binnenin de reus en reuzin is heel beperkt. Buiten het voor zich kunnen uitkijken is de drager quasi blind voor alles wat rondom de reus gebeurt.

Tot enkele weken voor de eerste stoet, was nog niet met zekerheid geweten of er genoeg dragers zouden komen opdagen. Tot 2 leerkrachten van De Weg-Wijzer zich aanboden: Lotte en Leroy. Nog 2 te gaan dus! 

Vraag naar dragers en assistenten

NIEUWSBLAD.BE AT THE RESCUE

Samen met de aankondiging van het schoolfeest op de website van de school, de website voor 800 jaar Zaffelare, Nummer 9080 enz. plaatste de werkgroep voor 800 jaar Zaffelare zelf ook nogmaals een aankondiging met de vraag naar dragers en assistenten. De datum van 17 mei werd voorgesteld om samen te komen aan de serres van familie Boone waar de reuzen staan. De bedoeling was om eventuele kandidaat dragers en assistenten de kans te geven het dragen en assisteren uit te proberen. De reuzen zouden even naar buiten gebracht worden en getest.
Buiten Achiel en zijn kleinzonen Killian en Tristan, kwam er niemand op de uitnodiging af... Tenzij nog 1 man: Geert Herman van het Nieuwsblad.
Een beetje met rood op de wangen excuseerde Luc Vincent zich voor de nutteloosheid van zijn komen naar de 'oefensessie' omdat er quasi niemand was op afgekomen. Maar dat was geen probleem volgens Geert.
Uiteindelijk probeerden Achiel, Tristan en Luc het dragen van Kalle uit. En het lukte behoorlijk.
Killian zou op de dag van de stoet assisteren, samen met zijn opa en moeder Inge.
Geert nam enkele foto's van de eerste stappen van Kalle, dit onder het waakzame oog van Manten's man!
Manten moest in de serre blijven staan omdat het niet nodig was hem naar buiten te rollen.

('rollen' omdat beide reuzen op wieltjes staan. Zij kunnen dus gerold én gedragen worden).

Teleurgesteld door het uitblijven van kandidaten werden Manten en Kalle terug op hun winterslaapplaats gerold.
Een beetje gefrustreerd door het idee niet voltallig te zijn voor de dag van het schoolfeest, ging iedereen dan maar terug naar huis.

Enkele uren later verscheen op nieuwsblad.be het artikel 'Reuzen Manten en Kalle zijn terug... maar waar blijven die dragers?', geschreven en voorzien van foto's door Geert Herman. En dit gaf waarschijnlijk de doorslag voor Stijn, nog een leerkracht van De Weg-Wijzer en Arjan, die me contacteerde via mail, om op de oproep af te komen.
 

Uiteindelijk werden Lotte, Leroy, Stijn en Arjan de eerste dragers van de nieuwe reuzen Manten en Kalle op 22 mei 2022!

De assistenten werden Inge, Achiel en Killian. Zij werden in de stoet bijgestaan door de dragers die op dat moment niet 'van dienst waren'. Voor deze eerste tocht een zeer geslaagde combinatie van begeesterde mensen! Dank u wel!

dragers_tekort2022.jpg

Naast Kalle: Achiel, onder Kalle: Luc ;) Foto: Geert Herman

283678273_10227730870647563_1631800399724424836_n.jpg

Vlnr in witte Manten Kalle Reuzen t-shirt: Assistent en lid van de werkgroep voor 800 jaar Zaffelare: Achiel Van Aerde, Drager/Assistent: Stijn, Drager/Assistent: Arjan, Draagster/Assistente: Lotte, Drager/Assistent: Leroy, Assistent: Killian, Assistente Inge.

Foto: Geert Herman

HARMONIE WILLEN IS KUNNEN, DE ONMISBARE FANFARE

Geen stoet zonder fanfare! Luc Vincent stelde de directie van de school voor om beroep te doen op de Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen uit Lochristi. Zij waren de perfecte musicale partner voor deze eerste stoet. Zoals iedereen die aanwezig was op 22 mei kon zien en vooral horen, klopte het plaatje volledig. Net zoals het in de jaren dertig van vorige eeuw klopte tussen de fanfare uit die tijd en de oude reuzen.
De volledige tocht door, van de Molenstraat naar de speelplaats met een ommetje naar het plaatselijk rustoord, speelden zij het ene bekende deuntje na het ander. Ten jolijt van de toeschouwers die langs de weg stonden en de vele bejaarden uit het rustoord waarvan menig een traantje wegpinkten. Op het einde van de eerste stoet speelden zij nog een extra deuntje voor het publiek dat ondertussen plaatsnam voor de BBQ op de speelplaats van de school.
Als het van de werkgroep voor 800 jaar Zaffelare afhing, zou Hamonie Willen is Kunnen de vaste partner mogen zijn op elke toekomstige stoet...

283423558_10227481871063293_9089494033478809856_n.jpg

Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen - Lochristi

anna_trombone.jpg
trommelstok.jpg

Foto's: Anna Vincent

fanfare_bij_oudjes.jpg
reuzen_bij_oudjes.jpg
oudjes_content.jpg

Foto's: Geert Herman

WIMPELEN EN VAANDELZWAAIEN ALS KERS OP DE TAART

Ongeveer een week of twee voor de stoet werd ineens geopperd om ook de vaandelzwaaiers van KLJ Zaffelare aan te spreken voor een deelname in de stoet. Met hun sierlijke vaandelacrobatieën zouden zij de ideale afsluiter worden voor de stoet. De rechtlijnigheid van de stoet, gebracht door de dubbele rij kinderen voorop, de reuzen erachter en vervolgens de dubbele rij muzikanten van de harmonie, zou op een mooie wijze onderbroken worden door het zwierige effect van de vaandels.

Tristan, de eerder vernoemde kleinzoon van Achiel is zelf vaandelzwaaier. Hij zou een goed woordje doen bij de leiding van de KLJ, terwijl Luc Vincent via de website van de KLJ de vraag naar deelname in de stoet digitaal zou stellen.
Beide wegen leidden naar, niet Rome, maar Zaffelare en zorgden ervoor dat de stoet nu volledig was.
Op voorstel van de KLJ zouden, naast de KLJ heren met hun vaandels, ook de dames met hun wimpels deelnemen aan de stoet! Dit benadrukte nogmaals de harmonie tussen man en vrouw waarvoor Manten en Kalle ook symbool staan.

283569524_10227481872543330_8486899350296808693_n.jpg
anna_tristan.jpg

Foto: Anna Vincent

VOOR 'T NAGESLACHT OP FILM EN FOTO GEZET

Om er zeker van te zijn dat deze mooie zonnige feestdag niet in de vergetelheid terecht kwam, werd gezorgd voor genoeg beeldmateriaal voor de 'archieven'.
Geert Herman, Bennie Vanderpiete en Anna Vincent zorgden voor reeksen mooie foto's, terwijl Arthur Vincent het hele traject van de stoet zo professioneel mogelijk in videobeelden vatte.
Daarnaast plaatste hij ook beide GO PRO camera's aan de hals van de reuzen. Deze geven ahw. een beeld van de stoet gezien vanuit reuzenogen. Een leuk vogelperspectief herleidt de toeschouwers tot mini-mensjes. We lijken met de reuzen mee te stappen door de straten van Zaffelare!

De fotoreeksen zijn op deze pagina te bekijken, de video's dienen nog gemonteerd te worden maar zullen weldra ook te bekijken zijn via deze pagina.

arthur_gopro.jpg
Arthur_camera.jpg

Foto's: Geert Herman

MANTEN EN KALLE ALS STILZWIJGENDE GETUIGEN...

... van een geslaagd schoolfeest. Met lekkere BBQ, leuke optredens en al wat een mooi schoolfeest inhoudt.
Alles overgoten met een prachtig zomerweer. Een geluk, wetende wat voor weer het de dag ervoor was en nog erger, de dag erna! De reuzen werden na de stoet vastgepind aan de grond om niet per ongeluk te kantelen. Ze keken en zagen dat het allemaal goed was. 's Avonds, na het schoolfeest, werden zij terug geëscorteerd door Anna Vincent, Sabine Van Hove, Paul Hollevoet (Cultuur Zaffelare) en Arthur Vincent naar de serres waar zij dankzij familie Boone hun onderdak vonden. (voorlopig onderdak, want we ijveren verder voor een bergruimte waar misschien mettertijd alle reuzen van Lochristi hun onderdak zouden vinden). 

gedekte_tafel.jpg
reuzen_naar_vastpin.jpg
reuzen_vastgepind.jpg

Foto's: Anna Vincent

ENKELE FOTOGALLERIJEN...

Foto's: Bennie Vanderpiete (klik op de foto om deze volledig te zien te krijgen).

Foto's: Geert Herman (klik op de foto om deze volledig te zien te krijgen).

Foto's: Anna Vincent (klik op de foto om deze volledig te zien te krijgen).

Foto's: Paula Van Poucke (klik op de foto om deze volledig te zien te krijgen).

THE AFTERMOVIE

De eerste stoet van Manten en Kalle werd gefilmd door Arthur Vincent en zal binnen de kortste keren gemonteerd worden en hier te bekijken zijn. Ook beide GO PRO camera's die bevestigd zijn aan de hals van de reuzen deden wat zij geacht waren te doen. Ook fragmenten van deze opnames zullen hier te zien zijn!
Houd alvast de Facebookpagina of deze website zelf in het oog!

bottom of page